Yanto v. Heideloh
02/05/1982 - ?

HD: B, eyes: 2b, teeth: 2aB, SchH 3, IPO 2, AD, ZTP

 
Burgl v. Monacum
Uschi v. Heideloh
Rani v. Heideloh