Constans Optima Grata
07/04/1999
Constans
Constans
 
HD: B, cardio clear, CAC, CAJC, CZ ZTP, ZVV 1
 
G'Victoria II de la Foret des Croguants
Ofelia Sili-tue CS
Lady van't Woutershof
Cecil Libox CS
Carlo v.St.Barbara
Julie z Jiti CS